Dr. Botos József

 

Csongárdon születtem, ott jártam középiskolába is 1953-57 között. Később a KÖZGÁZT végeztem el. Voltam külkereskedelmi piackutató, kutató közgazdász, majd egy TB-kérdésekkel foglalkozó kis KFT igazgatóhelyettese lettem. Ezután Antall József miniszterelnök úr megbízott a TB-főigazgatói teendőkkel, amit 1993-ig láttam el. 1995 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára vagyok. Egyetemi doktorátust 1972-ben, PhD fokozatot 2001-ben szereztem.

Annak idején a hívek bizalmából lettem képviselőtestületi tag, melynek hosszabb időn át elnöke is voltam. Templomunk átépítésében az én két kezem munkája is benne van, s amíg bírtam energiával, énekkarunknak is oszlopos tagja voltam. A közösségépítést rendkívül fontosnak tartom. Különösen fontosnak vélem, hogy legyenek olyan fiatalok, aki hajlandók az Egyház anyagi kérdéseivel is foglalkozni. Nem lehet ezt lekicsinyelni, kedves fiatalok, s ezért számíthattok támogatásomra.